Kako zavode muškarci, a kako žene?

Žena koja je zainteresirana za vas neće vas samo odmjeriti nego će se pobrinuti i da primijetite da vas promatra. Ako vas nekoliko puta pogleda s…