Karakterne razlike ranoranioca i noćnih ptica

O tome jeste li ranoranioc ili pak liježete kasno uvečer ovisi i vaša sklonost preuzimanju rizika, mijenjanja partnera, ali i…