#ranoranioc

Karakterne razlike ranoranioca i noćnih ptica

Karakterne razlike ranoranioca i noćnih ptica

Iako 'tko rano rani dvije sreće grabi', i noćni tipovi imaju neke drugačije osobine.