#radioaktivni otpad

HSS protiv odlagališta radioaktivnog otpada

HSS protiv odlagališta radioaktivnog otpada

...Trgovska gora, u općini Dvor, i predsjednik HSS-a u BiH, Mario Karamatić, i najavio, HSS u Republici Hrvatskoj se aktivno uključio u problem odlaganja radioaktivnog otpada.Tako je jučer u…

 Izravna opasnost po okoliš i zdravlje

Izravna opasnost po okoliš i zdravlje

Predsjedavatelj Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić najavio je u utorak u Sarajevu kako će vlasti njegove zemlje poduzeti sve mjere ne bi li spriječile gradnju odlagališta…