Kako je tehnologija promijenila svijet u posljednjih 50 godina?

Baš kao i drugi veliki izumi, tehnologija je promijenila naše živote na načine koje nismo mogli ni zamisliti. Zahvaljujući…