#PikPaya

Unaprijeđeno kartično poslovanje UniCredita

Unaprijeđeno kartično poslovanje UniCredita

S ciljem što boljeg odgovaranja na potrebe klijenata, UniCredit Bank je s Diners Clubom BH d.o.o. unaprijedio poslovnu suradnju u segmentu prihvata platnih kartica te…

Uskoro nova usluga UniCredita i PikPaya

Uskoro nova usluga UniCredita i PikPaya

Nova e-commerce usluga UniCredit banka i PikPaya uskoro će biti puštena. Riječ je o prodaji robe ili usluge preko interneta, bez potrebe za kontaktom ugovornih strana.