#pero iz donje dubrave

Pero ujutro kukuriče, a popodne nosi jaja

Pero ujutro kukuriče, a popodne nosi jaja

Suprug i ja smo se posvađali je li naše već odraslo pile muško ili žensko. U svađi muž ga je nazvao Pero, a ja sam rekla da je kokoš, govori Marija Matotek (77).