#Pero Barbarić - Pepi

Barbarić: Dragan Čović je u ključnom trenutku napustio Hercegovinu kao baba koja se češlja dok selo gori

Barbarić: Dragan Čović je u ključnom trenutku napustio Hercegovinu kao baba koja se češlja dok selo gori

Hrvatski narodni sabor (HNS) sata ostao je bez četiri članice. Ovu organizaciju napustili su HNL, Hrvatska republikanska stranka, Čapljinska neovisna lista i Hrast.