VJETRENICA Najpoznatija pećina na samom jugu Hercegovine

Na samom jugu Hercegovine, u općini Ravno, nalazi se najpoznatija pećina u BiH. Blizina Dubrovnika i Jadranskog mora te bogatstvo pećinskim…