ODRŽANA KONFERENCIJA PANEUROPEJACA "Ako se Ukrajina ne obrani, Rusija se tu neće zaustaviti"

Međunarodna konferencija „Prema snažnijoj i sigurnijoj Europi: Paneuropski pogled na Europsku uniju i šengensko proširenje…