#oštečenje vida

Povišeni krvni tlak i kako ga pravilno mjerimo

Povišeni krvni tlak i kako ga pravilno mjerimo

Povišeni krvni tlak je bolest koja ima tihi tijek i koja godinama ne mora pokazivati skoro nikakve simptome ili probleme. Zato je važno kontrolirati krvni tlak.