#obnova kuća

Sprečava se obnova kuća prognanih Hrvata iz BiH

Sprečava se obnova kuća prognanih Hrvata iz BiH

... imovina dva desetljeća kasnije čeka na obnovu. Nada se ukazala nakon donatorske konferencije za regionalni stambeni program, koja je održana u Sarajevu prije četiri godine, piše Večernji…