#nukleraka

Građani BiH bi za 5000 dolara radili u opasnoj nuklearci

Koliko su bh. građani zaista siromašni i koliko zaista nemaju novca za osnovne potrebe, svjedoči i podatak da ih se sve više zanima za posao u Tokiju.