#nova uprava

VD ravnatelj Aluminija prof. dr. sc. Vjekoslav Domljan

VD ravnatelj Aluminija prof. dr. sc. Vjekoslav Domljan

Nadzorno je vijeće usvojilo predstavku dosadanjega direktora Ive Bradvice za sporazumnim raskidom ugovora o radu, čime je dužnosti razriješena cjelokupna postojeća Uprava