#nikon

Nikon D8000 i D4000 DSLR u pripremi?

Nikon D8000 bi trebao biti prva DSLR kamera, koja nije iz D3x serije, a ima senzor veći od 12 megapiksela, koji bi trebao biti u granicama od 16-18…