#New York Times

50 godina od govora Martina Luthera Kinga

I samo jednom rečenicom taj predvodnik pokreta za građanska prava uvrstio se u redove onih Amerikanaca čija se imena navode kao najzaslužnija u oblikovanju suvremene Amerike. Kingova je zadaća bila…