#na Božjem putu

Kad si na Božjem putu, ne okreći se natrag!

Kad si na Božjem putu, ne okreći se natrag!

Kad si na Božjem putu, ne okreći se natrag, ne gledaj na svoje jučerašnje pobjede ili poraze.