Mortonova bolest, mortonov neurom

Mortonova metatarzalgija uključuje zadebljanje malih živaca između trećeg i četvrtog nožnog prsta koji prolaze ispod ligamenta koji spaja dvije kosti…