#momak

Izbola momka jer je nije zvao svaka dva sata

Izbola momka jer je nije zvao svaka dva sata

Shane je sa Rian bio u vezi godinu dana. Njegova djevojka je i ranije bila agresivna i nasilna. Nekada je odlazio na posao sa modricom na oku koju je dobio u svađi sa njom, ali nikada nije pomislio…