#mješani brak

Idealne godine za brak su od 28 do 32 godine života

Idealne godine za brak su od 28 do 32 godine života

Sve više parova sve teže održava sretan brak, a svaki treći brak se raspada i to uglavnom u prvih ...

U Mostaru sve više mješovitih brakova

Kada je ljubav prava, ne postoji nikakva prepreka koja može spriječiti njezinu krunidbu brakom, pa ni onda kad dvoje ljudi pripada različitim etničkim skupinama u…