Ravnatelji gradskih ustanova vijećnici, još i u odboru za društvene djelatnosti, je li to sukob interesa?

Od 35 mostarskih vijećnika dvoje je na čelu institucija kojima je osnivač grad - Mirza Drežnjak (SDA) – direktor za stare i iznemogle…