Mein Kampf knjige sa posvetom Hitlera postigle rekordnu cijenu

Za knjige u dva sveska, prvo i drugo izdanje, putem interneta nadmetalo se 11 kupaca, a oba ih je Hitler potpisao s posvetom Josefu Baueru, ranom…