Mein Kampf knjige sa posvetom Hitlera postigle rekordnu cijenu

Za knjige u dva sveska, prvo i drugo izdanje, putem interneta nadmetalo se 11 kupaca, a oba ih je Hitler potpisao s posvetom Josefu Baueru, ranom članom Nacističke stranke i vođi puča iz 1923. godine kojim se željelo svrgnuti Bavarsku vladu.

Hitler je knjige poklonio Baueru za Božić između 1925. i 1926. godine izrazivši mu najbolje želje za praznike, prenosi agencija Vlm. Očekivalo se kako će kopije biti prodane za otprilike 25.000 dolara, no postigle su više no dvostruku cijenu od predviđene.