#medicinska sestre

Hrvatska neće priznavati prekvalifikacije medicinskih sestara iz BiH

Hrvatska neće priznavati prekvalifikacije medicinskih sestara iz BiH

Hrvatska neće priznavati prekvalifikacije medicinskih sestara iz BiH

Mladi Ljubušaci moći će se školovati za medicinsku sestru ili medicinskog tehničara

Mladi Ljubušaci moći će se školovati za medicinsku sestru ili medicinskog tehničara

Nakon što se vodstvo Srednje škole Ruđera Boškovića na čelu s ravnateljem Ivanom Šaravanjom obratilo Općini Ljubuški kao osnivaču...

Sa diplomom Medicinske škole Mostarci idu u „bijeg“ iz zemlje

Sa diplomom Medicinske škole Mostarci idu u „bijeg“ iz zemlje

U obje mostarske srednje medicinske škole vlada ogromno zanimanje za izvanredno polaganje za zvanje medicinske sestre.

Split: medicinska sestra i prijateljica uhvaćene u prostituciji, kazna - 750 kuna

Osim što odavanje prostituciji nije kazneno djelo, ono je vrlo isplativi biznis za koje i prekršajni zakon ne predviđa neke oštre sankcije.