Mario Bušić imenovan za novog ministra prosvjete, znanosti, kulture i sporta

Riječ je o Mariju Bušiću, predavaču na fakultetu u Mostaru, članu klape Bratovština i Predsjedniku Matice Hrvatske u Grudama. Osim…