#marina neum

Zaustavljena gradnja marine u Neumu

Zaustavljena gradnja marine u Neumu

Još 2015. godine urađeno je idejno rješenje i prikupljena sva dokumentacija za izgradnju novog pristaništa i marine u Neumu, ali do realizacije projekta nikada nije došlo.