Komunalna poduzeća odvozit će krupni otpad svake zadnje subote u mjesecu

Građani i poduzeća mogu osobno odvesti i besplatno odložiti isključivo krupni ili građevinski otpad na gradsku deponiju građevinskog i…