Na današnji dan prije 89 godina...

Kraljevina Jugoslavija ideološki se zasnivala na jugoslavenskom unitarizmu, no uglavnom je zastupala velikosrpske interese.Atentat na HSS-ove…