Copy - paste novinarstvo: Pitanje časti ili nečeg drugog?

Čini li mi se ili sam fotografiju koju sam jutros ugledala u novinama, a koje su baš jutros izašle, vidjela već negdje drugdje prije…