#Kolumbijska vlada

Prestaju ratovati nakon 52 godine!

Prestaju ratovati nakon 52 godine!

Sporazumom su uspostavljeni modaliteti o "razoružanju, jamstvu sigurnosti za gerilce i borbi protiv organiziranog kriminala".