#kemijski faktor

Faktori koji mogu utjecati na kvalitetan seks

Faktori koji mogu utjecati na kvalitetan seks

Seksualni odgovor je kompleksan proces koji ne uključuje samo seksualne organe već su uključeni hormonalni, krvožilni i nervni sistem te kemijski i psihološki faktor.

Biljke liječe : Biljke koje seks mogu učiniti boljim

Biljke liječe : Biljke koje seks mogu učiniti boljim

Seksualni odgovor je kompleksan proces koji ne uključuje samo seksualne organe već su uključeni hormonalni, krvožilni i nervni sistem te kemijski i psihološki faktor.