#Jovanka Broz

Jovanka Broz je ruski agent

Jovanka Broz je ruski agent

... Pero Simić, osim što su dokazale da je Broz za vrijeme španjolskog građanskog rata bio vođa zloglasne jedinice NKVD-a za likvidaciju nepodobnih komunista, otkrivaju i veliku…