#ispovijed

Hercegovački vicevi: Hercegovac na ispovijedi

Pa skinuli smo se goli, pa smo se trljali, ali onda sam ja prekinuo." " Trljati je isto kao i staviti ga unutra. Ne smiješ više viđati tu ženu. Kao kaznu za taj grijeh izmoli 5 očena…