#isporuka el.energije

EP HZHB prekida isporuku Aluminiju najdalje u roku 3 mjeseca

EP HZHB prekida isporuku Aluminiju najdalje u roku 3 mjeseca

Elektroprivreda HZ HB Aluminiju d.o.o Mostar će isporučivat električnu energiju još najviše tri mjeseca,