EP HZHB prekida isporuku Aluminiju najdalje u roku 3 mjeseca

nakon toga će ukoliko Aluminij d.o.o ne izmiri određeni dio dugovanja prekinuti isporuku električne energije nekadašnjem najvećem gigantu u…