# infektolog

Prave zaštite od meningokoka nema

Prave zaštite od meningokoka nema

MENINGOKOKNA SEPSA: Ne može se predvidjeti kad će se i gdje pojaviti. Prave zaštite od meningokoka nema.