#hibridni modeli

Pad prodaje hibridnih vozila u Americi

Pad prodaje hibridnih vozila u Americi

Amerikancima se mora priznati da su eksperti u statistikama i istraživanjima u oblasti prometa i automobila.

Električni automobili

Druga industrijska revolucija promijenila ja izgled svijeta i ništa više nije bilo ako prije. Intenzivan rad ljudi i životinja polako se zamjenjuje radom mehaničkih…