#hercegovia


Prekrasna priča o Hercegovini

Prekrasna priča o Hercegovini

Prelazim granicu, koračam na zemlju svojih predaka i duboko udahnem gledajući uokolo predivnu sliku kao na razglednici.