#grozdasta kaulerpa

Invazivna Caulerpa Racemosa otkrivena u istarskom priobalju

Invazivna Caulerpa Racemosa otkrivena u istarskom priobalju

Zelena morska alga podrijetlom iz tropskih i umjereno toplih mora u Hrvatskoj je dosad zabilježena na stotinjak lokaliteta u Jadranu