#globalizacija

Konzument ili pacijent?

...koliko smo malo bili u pravu suprotstavljajući tu tezu galopirajućoj globalizaciji. Ona i njeni kreatori skriveni iza moćnih korporacijskih…