#globalizacija

Prevedba UNEP-ovog projekta za integraciju globalnih obaveza iz oblasti okoliša

Prevedba UNEP-ovog projekta za integraciju globalnih obaveza iz oblasti okoliša

U zgradi UN-a u Sarajevu održan je Inicijalni sastanak projekta...

Konzument ili pacijent?

Globalizacija, pretvaranje svijeta u jedno veliko selo je proces koji gazi sve pred sobom, to je tajfun koji ne priznaje ni prepreke, ni barijere. Dok smo za ex državu…