#glasilo

Izišao 17. broj glasila  STOPAMA POBIJENIH

Izišao 17. broj glasila STOPAMA POBIJENIH

U izdanju Vicepostulature postupka mučeništva »Fra Leo Petrović i 65 subraće« izišao je novi broj glasila kojeg Vicepostulatura izdaje dva puta godišnje