#frigidnost

Kako pobijediti frigidnost?

Pogrešna percepcija frigidnosti Pod pojmom frigidnosti ne smatramo nedostatak zadovoljstva, kada je žena umorna, bolesna, kada ima previ…