Vijesti s tagom: Franjevačka ulica


Iz Mostara u svijet otišlo 1293 pisma sa molbom za pomoć

Iz Mostara u svijet otišlo 1293 pisma sa molbom za pomoć

Ovih dana su iz Hrvatske Pošte Mostar odaslana ukupno 1293 pisma adresirana na različiteinstitucije, organizacije i udruge po cijelom svijetu sa zamolbom da se…

Mostar: Franjevačka ulica prvi put u povijesti dobiva kanalizaciju

Mostar: Franjevačka ulica prvi put u povijesti dobiva kanalizaciju

Franjevačka ulica će početkom mjeseca studenoga po prvi put u povijesti dobiti kanalizacijsku mrežu. Naime, na ovoj lokaciji se sve do Ulice fra Didaka Buntića u…

Konačno: Sanacija kanalizacijskih i vodovodnih sustava  u Franjevačkoj ulici

Konačno: Sanacija kanalizacijskih i vodovodnih sustava u Franjevačkoj ulici

Promet u dijelu Franjevačke ulice je potpuno obustavljen radi sanacije kanalizacijskih i vodovodnih sustava .