Prosvjednici U Vukovaru: "Nikada nećemo odustati od protivljenja ćirilici"

...protiveći se uvođenju dvojezičnosti u taj grad te se zalažući za proglašenje Vukovara mjestom posebnog pijeteta prema žrtvama iz…