#filozofki temelji

Što je Feng shui ?

Moderna znanost tek je nedavno otkrila da zemljina atmosfera vrvi moćnim ali nevidljivim energetskim valovima i linijama koji nam omogućavaju korištenje telefona,…