#fakultetska diploma

 Čemu služi diploma u BiH?

Čemu služi diploma u BiH?

No, mnogi se pitaju čemu uopće diploma kada nakon završenog studija bez obzira na znanje, posao će dobiti prvo oni koji imaju dobru stranačku…