Ervin Mešanović iz IDS-a: Bog ili Allah je stvorio ženu i muškarca i spojio ih u bračnu zajednicu. To je za mene jedino prirodno

Labinski gradski vijećnik iz redova IDS-a, i predsjednik vijeća bošnjačke nacionalne manjine u Labinu, mladi i omiljeni Ervin Me…