Pravda je jača od sile

Koji je se sastajao sa Alijom Izetbegovićem tijekom bošnjačkohrvatskog sukoba i koji je savjetovao i Tuđmana, Mesića, Darija Kordića i oporbu…