#dijalog

Morate li uvijek biti u pravu?

Debati je uvijek cilj nametnuti sugovorniku svoje mišljenje, dok je dijalogu cilj razmjena mišljenja…