#dan matičara

Zahvalnica Matičnoj službi Grada Mostara povodom Dana matičara

Zahvalnica Matičnoj službi Grada Mostara povodom Dana matičara

Dan matičara u Federaciji Bosne i Hercegovine obilježen je u Sarajevu prvi put.