#Carl Bildt

'Bosno, snađi se sama!'

'Bosno, snađi se sama!'

Bildt je naznačio kako se instrumenti poput Ureda Visokog predstavnika za BiH (OHR) više neće koristiti da bi se nametala politička rješenja te da ona moraju biti isključivo rezultat…