Simptomi bruha

Bruh ili kila je poseban slučaj hernije koji nastaje kada se unutarnji organi ili crijeva istisnu kroz oslabljeni segment mišićnog tkiva,…